Over SchoonHolland

Schoon-Holland is een lange termijn campagne die voortkomt uit een nuchtere observatie:  We leven op een fysiek beperkte planeet, waarop onze economie niet oneindig kan blijven groeien. Onze economie is toe aan een structurele hervorming. Schoon Holland biedt een platform aan verschillende initiatieven. Een oproep om klimaatbewust te stemmen, zoals we met KiesKlimaat hebben gedaan, is een eerste stap.

De komende jaren gaan we meemaken dat de Noordpool ijsvrij is. Dat gaat enorme gevolgen hebben over de hele planeet. De overheid blijkt onvoldoende in staat om in te spelen op klimaatverandering. Alle zorgwekkende berichten ten spijt, zien we economische groei nog altijd als vooruitgang. Een naoorlogse opvatting die diep is verankerd in economie-opleidingen (ook aan universiteiten). Beleidsmakers en bestuurders zeggen dat ze hierin verandering willen brengen. De praktijk blijkt weerbarstiger.

Een economische crisis -zoals die van 2008 – dempen overheden door de rente kunstmatig laag te houden en de geldkraan van de Europese Centrale Bank (ECB) open te draaien.
Moeilijkheden overwinnen in een complexe beslisstructuur valt niet mee. De neoliberale ideologie heeft de overhand, terwijl de noodzakelijke omvorming van de economie andere samenhangende- en rationele strategieën vergt.

Grote bedrijven genieten economische voordelen ten koste van burgers en hun toekomst. Politieke en industriële belangen smelten samen. Denk maar aan deze voorbeelden:

  • De overheid wint samen met bedrijven als Shell en Exxon gas in Groningen. Het leidt tot aardbevingen, maar de overheid laat bewoners met kapotte huizen zitten, en geven niet thuis nu er betaald moet worden.
  • Overheidsrapporten over de uitbreiding van de luchthaven bij Lelystad bevatten fouten. Belangenverstrengeling ontstaat tussen degenen die de fouten moeten herstellen. Het slaat een deuk in het vertrouwen van omwonenden.
  • Onder zware druk van Shell, Unilever en AKZO belooft het kabinet in het regeerakkoord de dividendbelasting af te schaffen. Hierdoor loopt de staat 1,4 miljard euro mis. Zonder 
  • Verouderende kerncentrales blijven open, ondanks de risico’s voor alle mensen die in Nederland wonen.

Naast de dominante verouderde opvattingen van (oude) partijen speelt het democratisch functioneren een grote rol. Burgers willen een schoon milieu, maar kunnen niet op tegen de belangen van bedrijven. Vandaar dat we hen oproepen klimaatbewust te stemmen. Ook hebben we een algoritme ontwikkeld voor lokale kieswijzers die politieke partijen de maat kunnen nemen. De Amsterdamse kieswijzer laat zien hoe de wijzer werkt. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met edwin@kiesklimaat.nl